บริการ

mini logo    ให้บริการ 4 บริการหลัก ดังนี้:

บริการวิจัยทางการตลาด (Marketing Analysis)

บริการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า และบริการเชิงลึก สร้างกลยุทธ์ และแผนการตลาดที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำการตลาดกับชาวจีน

บริการสร้างคอนเทนต์ (Content and Social Networks)

บริการสร้างคอนเทนต์สำหรับสินค้า และบริการของผู้ประกอบการไทย และเผยแพร่ลงในแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน อาทิ Sohu ,Sina ,Xinhua ,Weibo และ WeChat เป็นต้น

 

บริการการตลาดเชิงผลประกอบการ (Performance Marketing)

คือ การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือค้นหาทางอินเตอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันดีในชื่อย่อ SEM (Search engine marketing) เพื่อทำให้สินค้า และบริการของผู้ประกอบการไทยเป็นที่รู้จักของคนจีนอันนำไปสู่ยอดขายที่มากขึ้น โดยมี Baidu.com เสิรช์เอนจินอันดับหนึ่งของจีน เป็นช่องทางการสื่อสารหลัก

 

บริการการตลาดแบบโซเชียลมีเดียบุคคล (Key Opinion leader or KOL)

การทำการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก หรือ มีอิทธิพลในการโน้มน้าวหรือชัดจูงในเรื่องนั้นๆ

 
SHOW DEMOS