ติดต่อ

Our Partners
Thailand

Ready Planet Co., Ltd.

Tel: +662 016 6789

IH Digital Limited

Tel: (65) 6309 9411

TCC Network Technology Co., Ltd.

Tel: +662 210 0274-5

AVG Thailand Co., Ltd.

Tel: +666 3165 5156

Indonesia

Digital Mandiri Jayabaya

Tel: 081220159036

Malaysia

Intelligent Earnings SDN BHD

Tel: +603 5590 9999

Baidu Office

ประเทศไทย

Baidu (HongKong) Limited
98 อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 31 ยูนิต 8 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+662 700 5884

อินโดนีเซีย

PT. Baidu Digital Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 16th Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

+62-21-5150538/39

SHOW DEMOS