เกี่ยวกับเรา

ไป่ตู้ (Baidu) คือ บริษัทไอทีชั้นนำของประเทศจีน และเป็นผู้นำเสิร์ชเอนจินอันดับ 1 ของประเทศจีน ก่อตั้งในปี 2543 โดยนับเป็นผู้บุกเบิกด้านอินเทอร์เน็ต และสร้างสรรค์เทคโนโลยีเสิร์ช เอนจิน ด้วยวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงข้อมูลแบบวิเคราะห์ไฮเปอร์ลิงก์ ก่อนจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะซอฟแวร์บนคอมพิวเตอร์ และบนตัวอุปกรณ์โมบาย ปัจจุบัน “ไป่ตู้” มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และมียอดการค้นหาข้อมูลผ่านไป่ตู้บนคอมพิวเตอร์มากกว่า ซึ่งเป็นข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับคนจีน สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งถึงความต้องการ และประเมินความต้องการ ความสนใจด้านต่างๆ ของชาวจีนได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันไป่ตู้เป็นผู้นำในเรื่องของ big data และ เทคโนโลยี AI ที่กำลังเป็นที่สนใจและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Image
Image

ไป่ตู้ แอคเซส (Baidu Access) คือ ที่ปรึกษาด้านการทำโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จีนครบวงจร เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2559 ภายใต้การบริหารโดยไป่ตู้ ประเทศไทย ที่มองเห็นโอกาส และศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่มีความต้องการทำธุรกิจและเจาะกลุ้มเป้าหมายลุกค้าชาวจีน ไป่ตู้ แอคเซส จึงเป็นบริการที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจของผู้ประกอบการชาวไทยไปยังกลุ่มลูกค้าชาวจีนได้อย่างมีคุณภาพ และมีวิธีการที่สามารถช่วยผลักดันให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นที่มาของ The best cross border Chinese online marketing Consultant

SHOW DEMOS